Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni

ul. Szkolna 2

39 - 432 Gorzyce

tel. (15) 836 - 29 - 12

NIP 867 224 05 36

REGON 361735868

sptrzesn@op.pl

O szkole

MISJA SZKOŁY

Jeśli się czegoś pragnie, jeśli się do tego wytrwale dąży,

 laur zwycięstwa musi do nas należeć-sami po niego sięgniemy!

WIZJA SZKOŁY

Nadzieją uczniów, nauczycieli i rodziców jest szkoła w której dba się o pełny i harmonijny rozwój młodego człowieka wychowując go w duchu chrześcijańskich wartości, umiłowania ojczystej historii, tradycji i kultury, szkoła w  której ma miejsce autentyczna współpraca i dialog wszystkich podmiotów edukacji.

Myślą przewodnią całokształtu naszych działań są słowa Platona:

"Myśleć  to co prawdziwe, czuć, to co piękne i kochać co dobre –  oto cel rozumnego życia"

Nasza szkoła  nosi nazwę Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trześni. Została oddana do użytku 3 września 1961 roku.

Cykl kształcenia trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap klasy I-III

II etap klasy IV-VIII.

Szkoła prowadzi też  oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego oraz Przedszkole.

Obwód szkoły obejmuje sołectwo Trześń. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gorzyce. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole uczy się 75 uczniów w klasach II-VII i 25 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Do Przedszkola uczęszcza 25 dzieci.

 Kadra nauczycielska liczy 18 osób, w tym: 3 nauczycieli kontraktowych, 15 dyplomowanych.

W szkole jest  6 oddziałów.  Nauka odbywa się na jedną zmianę.  

W szkole działa Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców.  

Zajęcia szkolne rozpoczynają się o godz.7:10.

Bazę dydaktyczną szkoły stanowi:

 • 8 sal lekcyjnych , w tym 2 pracownie komputerowe otrzymane z projektu ministerialnego w latach 2007 i 2008)
 • biblioteka z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • gabinet logopedy i pedagoga

Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne.

Baza sportowo- rekreacyjna szkoły składa się z :

 • sali gimnastycznej, przebieralni 
 •  boisk  , w tym wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią
 • skoczni w dal
 • placu zabaw

Przy szkole znajduje się także park stanowiący miejsce do wypoczynku i rekreacji dla uczniów i mieszkańców Trześni.

Szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt sportowy  i przybory do zabaw i gier ruchowych.

 W szkole funkcjonuje także:

 • świetlica
 • punkt wydawania gorących posiłków
 • gabinet higieny szkolnej

 W szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, na które składają się:

 • koła przedmiotowe: języka angielskiego, przyrodnicze, historyczne, matematyczne
 • koła rozwijające zainteresowania i zdolności: plastyczne, taneczne, teatralne, sportowe, czytelnicze
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze , korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne  dla uczniów o specjalnych  potrzebach edukacyjnych

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Uczymy patriotyzmu poprzez obchodzenie świąt  narodowych ubogacając je piękną oprawą artystyczną przygotowywaną  przez uczniów.

Dzieci uczestniczą w warsztatach edukacyjnych  , wycieczkach, „zielonych szkołach” .

Zapewniamy opiekę logopedy, pedagoga.

Szkoła prowadzi współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami wspierającymi materialnie, pedagogicznie i psychologicznie uczniów i rodziców.

Prowadzimy współpracę z rodzicami w różnorodnej formie, np. wywiadówki, pogadanki, lekcje otwarte, konsultacje indywidualne, „rodzicielska skrzynka propozycji”.

 

 


Informacje o szkole

05.01.2015

 MISJA SZKOŁY Jeśli się czegoś pragnie, jeśli się do tego wytrwale dąży,  laur zwycięstwa musi do nas należeć - sami po niego sięgniemy!...
czytaj dalej...

Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 451

Utworzono dnia: 05.01.2015

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

14.10.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o szkole

01.12.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o szkole

01.12.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o szkole

01.12.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o szkole

01.12.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o szkole

05.01.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Monografia

05.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o szkole

05.01.2015, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Informacje o szkole