Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trześni Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trześni

Primus Inter Pares

Czcionka:

Tytuł „Primus Inter Pares” – (łac. „pierwszy wśród równych sobie”) otrzymuje uczeń,

który uzyskał najwyższą średnią ocen w nauce w klasach IV - VI

oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

W przypadku takiej samej średniej ocen o przyznanie tytułu decyduje wyższy wynik

ze sprawdzianu w klasie VI.

Tytuł ten został wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w roku 2006.